Poradnie USK w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 15A

Cennik badań

CENNIK BADAŃ

Zespołu Poradni Specjalistycznych USK w Białymstoku

(aktualizacja: 06.04.2011)

ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Lp.

NAZWA BADANIA

CENA1.

PORADA LEKARSKA - KONSULTACJA

50,00 zł

 

SALA OPATRUNKOWA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Lp.

NAZWA PROCEDURY

CENA1.

OPATRUNEK MAŁY

30,30 zł

 

2.

OPATRUNEK DUŻY

72,50 zł

 

3.

ZDJĘCIE SZWÓW

24,20 zł

 

PORADNIA GINEKOLOGICZNA

LP.

NAZWA BADANIA

CENA

1.

BADANIE URODYNAMICZNE

600,00 zł

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

Lp.

NAZWA BADANIA

CENA1.

TEST NA OCENĘ ZAKAŻENIA HELICOBACTERII PYLORI

163,00 zł

 

PORADNIA OKULISTYCZNA

Lp.

NAZWA BADANIA

CENA1.

USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO Z GAŁKI OCZNEJ wraz z konsultacją lekarską

100,20 zł

 

2.

DOBÓR SZKIEŁ OKULAROWYCH wraz z konsultacją lekarską

91,10 zł

 

3.

TONOMETRIA - (pomiar ciśnienia w gałce ocznej) wraz z konsultacją lekarską

75,30 zł

 

4.

STANY ZAPALNE OKA

46,10 zł

 

5.

BADANIE DNA OKA

35,70 zł

 

6.

BADANIE POLA WIDZENIA z kosztem konsultacji lekarskiej

82,10 zł

 

7.

BADANIE POLA WIDZENIA DWOJE OCZU

56,00 zł

 

8.

LASEROTERAPIA ( w wyliczeniach ujęto koszt badania dna oka oraz pomiar ciśnienia w gałce ocznej) wraz z konsultacją lekarską

154,40 zł

 

9.

LASEROTERAPIA W JASKRZE - TRABEKULOPLASTYKA, GONIOPLASTYKA, IRIDEKTOMIA

90,00 zł

 

10.

LASEROKOAGULACJA SIATKÓWKI

91,00 zł

 

11.

KAPSULOTOMIA - LASEROWE NACIĘCIE TYLNEJ SOCZEWKI

88,00 zł

 

12.

PANFOTOKOAGULACJA

114,00 zł

 

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Lp.

NAZWA BADANIA

CENA1.

24 - GODZINNE MONITOROWANIE CIŚNIENIA TĘTNICZEGO (BEZ KOSZTU KONSULTACJI LEKARSKIEJ)

30,00 zł

 

2.

PRÓBA WYSIŁKOWA NA BIEŻNI RUCHOMEJ (BEZ KOSZTU KONSULTACJI LEKARSKIEJ)

85,00 zł

 

3.

ELEKTROKARDIOGRAFIA - EKG BEZ OPISU

19,90 zł

 

4.

ELEKTROKARDIOGRAFIA - EKG Z OPISEM

25,20 zł

 

PORADNIA GINEKOLOGICZNA

Lp.

NAZWA BADANIA

CENA1.

BADANIE BIOCENOZY POCHWY - POBRANIE MATERIAŁU

15,70 zł

 

2.

BADANIE CYTOLOGICZNE

25,20 zł

 

3.

BADANIE KOLPOSKOPOWE

30,60 zł

 

PORADNIA UROLOGICZNA

Lp.

NAZWA BADANIA

CENA1.

USG DRÓG MOCZOWYCH I PĘCHERZA MOCZOWEGO

35,60 zł

 

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku