Aktualności

Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia

opublikował: RZ 07-02-2018 13:52:06

W poniedziałek Marek Karp, dyrektor USK podpisał w Ministerstwie Zdrowia umowę na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. USK otrzyma 4,1 mln zł. Z pieniędzy tych zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt do 3 klinik: I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy, Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz do Kliniki  Chirurgii Klatki Piersiowej. Zakupione zostaną m.in. zestaw do wideobronchoskopii, dwa bronchoskopy ultrasonograficzne oraz inne urządzenia. 

E-mail
Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku