Szpital

  • Projekty zrealizowane 29-09-2017 15:44:15

      1 Poprawa dostępności profilaktycznych badań prenatalnych w Województwie Podlaskim. 2 Zapewnienie najwyższego standardu opieki kobiecie - poprzez rozwój technik endo...
E-mail
Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku