Kliniki i Oddziały USK w Białymstoku ul. Żurawia 14

I Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem ChemioterapiiLekarz kierujący oddziałem:

p.o. dr hab. n. med. Wojciech Naumnik


Z-ca lekarza kierującego oddziałem: dr n.med. Ewa Swidzińska


Adres:
ul. Żurawia 14
15-540 Białystok

Sekretariat:

Sekretariat medyczny: dr n.o.z Joanna Maksymowicz-Jaroszuk

Sekretariat: Helena Basiur


Telefon: (85) 740- 95 -24

Faks: (85) 732-41-49

Email :


dr n. med Anna Kalinowska-Hutnik
dr n. med. Barbara Janczarek

dr n. med. Małgorzata Korniluk

dr n. med. Ewa Swidzińska

dr. n. med. Beata Panek

lek. med. Jan Czaban

lek. med Maria Kozakiewicz

dr n. med. Maria Ossolińska

mgr Elżbieta Waluk - pielęgniarka oddziałowa
Maria Ejsymont - zastępca pielęgniarki oddziałowej
Małgorzata Adamska
Jadwiga Drągowska
Katarzyna Fiodorow
Anna Greszczuk
Irena Hryniewicka
Renata Ignatiuk
Elżbieta Kobus
Halina Krawczuk
Maria Kuczyńska
Joanna Majtas
Irena Milewska
mgr Elżbieta Pućkowska
Urszula Stefaniak
Anna Świniarska
Bożena Szczelina
Anna Tiszkow
Marzena Tur
mgr Justyna Tworkowska
Irena Werpachowska


Działalność kliniczno-lecznicza 

W Klinice Gruźlicy i Chorób Płuc prowadzona jest diagnostyka i leczenie:

przewlekłej obturacyjnej choroby płuc;

astmy oskrzelowej;

rozedmy płuc;

zapaleń płuc;

zapaleń oskrzeli;

niewydolności oddechowej;

raka płuc ( w tym chemioterapii);

chorób śródmiąższowych płuc (sarkoidozy, zewnątrzpochodnego alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych - płuco rolnika, samoistnego śródmiąższowego włoknienia płuc i innych, rzadszych);

eozynofili płucnych (alergiczna aspergiloza płucna, przewlekłe eozynofilowe zapalenie płuc);

samoistnych zapaleń naczyń (Ziarnikowatość Wegnera, Zespół Churga-Strauss);

zaburzeń oddychania w czasie snu;

gruźlicy;

mykobakterioz.

Wykonujemy również bronchoskopię interwencyjną (protezowanie centralnych dróg oddechowych, usuwanie ciał obcych).

 

Pracownia Bronchoskopowa 

Pracownia jest wyposazona w wideobronchoskop z torem wizyjnym, wideobronchoskop ultrasonograficzny, dwa bronchofiberoskopy optyczne oraz aparat USG do endoskopu ultrasonograficznego. Rocznie wykonywanych jest kilkaset badań diagnostycznych, terapeutycznych oraz z zakresu pneumonologii interwencyjnej. W trakcie bronchoskopii można wykonać następujące czynności, mające na celu diagnostykę zmian potencjalnie chorobowych:

biopsja ściany oskrzela – pobranie za pomocą specjalnych szczypczyków wycinków (zwykle 3-5) do badania histopatologicznego;

pobranie popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych – polega na wstrzyknięciu do światła oskrzela 100-200 ml (w porcjach podzielonych) 0,9% roztworu soli fizjologicznej o temperaturze ciała a następnie odsysanie;

wymaz szczoteczkowy – przy pomocy szczoteczki pobiera się materiał do badania;

popłuczyny celowane – pobranie materiału z części obwodowych do badań mikrobiologicznych i cytologicznych;

przezoskrzelowa biopsja płuca pod kontrolą ramienia C – diagnostyka rozsianych zmian w płucach lub zmian położonych centralnie;

przezoskrzelowa aspiracyjna biopsja igłowa – diagnostyka powiększonych węzłów chłonnych w ramach oceny raka niedrobnokomórkowego płuca;

ultrasonografia wewnątrzoskrzelowa – w celu oceny tchawicy, przestrzeni płynowych w pobliżu oskrzela, lokalizacji i wielkości węzłów chłonnych okołooskrzelowych i przyprzełykowych;


Pracownia diagnostyki Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu

W Pracowni Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu prowadzona jest diagnostyka polisomnograficzna oraz leczenie zaburzeń oddychania związanych ze snem w zależności od wyjściowej przyczyny.

Do pracowni kierowane sa osoby z podejrzeniem:

zespołu obturacyjnego bezdechu podczas snu;

zespołu centralnego bezdechu podczas snu;

zespołu złożnych zaburzeń oddychania w czasie snu;

zaburzen typu hipowentylacji pęcherzykowej centralnaj i związanej z otyłością;

zaburzeń oddychania w czasie snu wtórnych do chorób płuc (np. POChP),

zaburzeń oddychania na tle chorób neurologicznych.Ponadto w pracowni wykonywane jest: 

miareczkowanie ciśnień terapii stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (CPAP);

nieinwazyjna wentylacja (NIV) u chorych z niewydolnością oddechową i hipowentylacją pęcherzykową;

nadzorowanie terapii CPAP chorych diagnozowanych w Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy UMB;

wykonywanie testów behawioralnych u osób z nadmierna sennościa w ciągu dnia (Oxfordzki Test Powstrzymywania sie od Snu, OSLER).

 


Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

Pracownia wykonuje szereg badań czynnościowych układu oddechowego na potrzeby Klinik

i pacjentów Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy m.in.:

spirometria;

próba rozkurczowa;

test nadreaktywności oskrzeli z histaminą;

bodypletyzmografia;

badanie zdolności dyfuzyjnej tlenku węgla w płucach metodą pojedynczego wdechu;

badanie wysiłkowe.

 

 

 


Kierunki badawcze 

Powikłania kardio-metaboliczne zaburzeń oddychania w czasie snu - projekt prowadzony we współpracy z Kliniką Kardiochirurgii UMB;

Rehabilitacja mięśni gardła u chorych z obturacyjnym bezdechem w czasie snu - projekt prowadzony we współpracy z Kliniką Rehabilitacji UMB;

Ocena metabolizmu karnityny u chorych na mukowiscydozę - współpraca z Zakładem Farmakodynamiki CZD (Warszawa) i Poradnią Mukowiscydozy UDSK (Białystok).

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku