Zamówienia publiczne

Categories

Zamówienia publiczne

 

 

Witamy na stronie działu zamówień publicznych


Godziny pracy Działu Zamówień Publicznych: 7:30-15:05


Uprzejmie informujemy, iż w celu zapewnienia sprawnej pracy Działu Zamówień Publicznych przedstawicieli Wykonawców zapraszamy w godzinach 8:00-14:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.


  

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiący ma obowiązek zamieszczać na swojej witrynie internetowej aktualną listę prowadzonych przetargów wraz z wymaganą przepisami ww. ustawy dokumentacją.

W sytuacji, gdy jesteście Państwo zainteresowani warunkami przystąpienia do przetargu, bądź w przypadku ewentualnych wątpliwości - prosimy o kontakt:

 

 

USK - ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A (budynek A, V piętro, pokój nr 44):

(nr faks: (85) 831 86 91, (85) 831 88 80), poczta ogólna: zamowienia@uskwb.pl


Piotr Bohdan Szyszło (kierownik) - tel. (85) 831 88 09, e-mail: piotr.szyszlo@uskwb.pl

Urszula Jakimowicz- tel. (85) 831 88 12, e-mail: urszula.jakimowicz@uskwb.pl

Emilia Harackiewicz - tel. (85) 831 83 88, e-mail: emilia.harackiewicz@uskwb.pl
Iwona Wasilczyk - tel. (85) 831 83 88, e-mail: iwona.wasilczyk@uskwb.pl

Martyna Maciejewska - tel. (85) 831 88 10, e-mail: martyna.maciejewska@uskwb.pl

Ewelina Laszkiewicz - tel. (85) 831 88 10, e-mail: ewelina.laszkiewicz@uskwb.pl


Adres:

USK w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok


oraz


USK - ul. Żurawia 14:

(nr faks: (85) 740 94 33), poczta ogólna: zamowienia@uskwb.pl

 

Renata Czaczkowska - tel. (85) 740 94 33, e-mail: renata.czaczkowska@uskwb.pl


Adres:

USK w Białymstoku

ul. Żurawia 14

15-540 Białystok

  

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku