Wypisy ze szpitala

Categories

Wypisy ze szpitala

 


Wypis ze szpitala

 

 

Gdy pacjent nie wymaga dalszej hospitalizacji, jest wypisywany ze szpitala. Najczęściej jest on o tym informowany przez lekarza prowadzącego dzień wcześniej – podczas obchodu lekarskiego.

W dniu wypisu Pacjent otrzymuje kartę informacyjną, która zawiera najważniejsze informacje związane z hospitalizacją: rozpoznanie choroby, wyniki badań diagnostycznych i konsultacyjnych, zastosowane leczenie, wskazania dotyczące dalszego sposobu leczenia, pielęgnacji, żywienia i trybu życia; propozycje dalszej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej m.in. terminy wizyt kontrolnych, zmian opatrunków; zalecane leki lub inne produkty lecznicze.Przed wyjściem ze szpitala prosimy o:


 

Sprawdzenie, czy w sali nie zostały rzeczy osobiste;

Odebranie wypisu

Odebranie wszystkich pozostałych dokumentów: recept i skierowania na wizytę kontrolną od lekarza prowadzącego oraz wskazówek dotyczących dawkowania leków i stosowania odpowiedniej diety.

Odebranie rzeczy zdeponowanych w magazynie chorych;Magazyn rzeczy chorych


Magazyn znajduje się na niskim parterze szpitala. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14.30, w soboty w godz. 10:00-12:00. Magazyn w niedziele i święta jest nieczynny. Jeżeli pacjent wypisywany jest w dniu wolnym od pracy, ubranie powinien odebrać wcześniej i przechować je na oddziale.Dokumentacja po wypisie


a)      Szpital udostępnia kopię dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie   upoważnionej przez pacjenta zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
        i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U.2016.186 t.j.).

b)      Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

c)      Uzupełniony „Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych” należy złożyć w Kancelarii Szpitala          V. piętro w budynku C (zmodernizowane skrzydło Szpitala od ul. Waszyngtona).

d)      W przypadku pytań i wątpliwości można kontaktować się z Działem Organizacyjno-Prawnym Szpitala pod numerem      tel. 85 831 88 60, 85 831 83 00.

 

 

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku