Szpital

Categories

SZPITAL
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 

 

To jeden z największych szpitali w Polsce, a jednocześnie to najnowocześniejsza publiczna placówka służby zdrowia w województwie podlaskim. Wykonuje się tu szeroki wachlarz unikatowych procedur w ramach kontraktu z podlaskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz umowy z Ministerstwem Zdrowia. Są tu hospitalizowane przypadki z medycznego punktu widzenia najtrudniejsze, wymagające wysokospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprzętu.

Naszą rolą, – jako szpitala uniwersyteckiego – jest również kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej, a także działalność naukowa i badawcza, która ma na celu rozwój medycyny oraz poprawę jakości leczenia. W naszym szpitalu praktycznej strony zawodu uczą się przyszli lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni oraz studenci innych kierunków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Szpital mieści się w dwóch miejscach. Przy ul. Skłodowskiej jest 26 klinik z 836 łóżkami, gdzie rocznie leczonych jest ponad 36 tys. pacjentów. W ramach szpitala funkcjonuje także 30 Poradni Specjalistycznych. Poradnie są ściśle powiązane z klinikami i prowadzą w warunkach ambulatoryjnych specjalistyczną działalność diagnostyczno-leczniczą. Rocznie jest tam udzielanych około 150 tys. porad specjalistycznych.Przy ul. Żurawiej znajduje się pięć klinik i cztery oddziały z 320 łóżkami, działa tam też 20 poradni.

W szpitalu zatrudnionych jest w sumie ponad 2,5 tys. pracowników. Spośród 760 pracujących w szpitalu lekarzy, 60 ma tytuł profesora, 32 doktora habilitowanego, kilkuset tytuł doktora nauk medycznych. Pacjentami opiekuje się 831 pielęgniarek i prawie 150 położnych.

O jakości świadczonych przez nas usług i poziomu leczenia świadczy to, że chorzy wyrażają chęć leczenia bez względu na czas oczekiwania.


 

 


Naszą rolą, – jako szpitala uniwersyteckiego – jest również kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej, a także działalność naukowa i badawcza, która ma na celu rozwój medycyny oraz poprawę jakości leczenia.


Szpital mieści się w trzech miejscach. Przy ul. Skłodowskiej jest 26 klinik z 836 łóżkami, gdzie rocznie leczonych jest ponad 36 tys. pacjentów. W ramach szpitala funkcjonuje także 30 Poradni Specjalistycznych. Poradnie są ściśle powiązane z klinikami i prowadzą w warunkach ambulatoryjnych specjalistyczną działalność diagnostyczno-leczniczą. Rocznie jest tam udzielanych około 150 tys. porad specjalistycznych.


Przy ul. Żurawiej znajduje się pięć klinik i cztery oddziały z 320 łóżkami, działa tam też 20 poradni. Z kolei w placówce przy ul. Warszawskiej są dwa oddziały z 72 łóżkami oraz sześć poradni. 


W szpitalu zatrudnionych jest w sumie ponad 2,5 tys. pracowników. Spośród 760 pracujących w szpitalu lekarzy, 60 ma tytuł profesora, 32 doktora habilitowanego, kilkuset tytuł doktora nauk medycznych. Pacjentami opiekuje się 831 pielęgniarek i prawie 150 położnych.


O jakości świadczonych przez nas usług i poziomu leczenia świadczy to, że chorzy wyrażają chęć leczenia bez względu na czas oczekiwania.

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku