Praca

Categories

Praca w szpitalu

12.07.2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. Żuarwiej 14 zatrudni:

Salowe

Oferty pracy należy składać osobiście w sekretariacie USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 lub korespondencyjnie na adres: ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok08.07.2019

Klinika Neurologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym zatrudni

technika lub magistra fizjoterapii w wymiarze 0,5 etatu

do rehabilitacji pacjentów z udarami mózgu i innymi schorzeniami neurologicznymi

Oferty pracy należy składać w kancelarii Szpitala na V piętrze lub korespondencyjnie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok.


11.06.2018

Uniwersytecki Szpital Kliniczny zatrudni:

na stanowisku praczka lub pracz

Oferty pracy należy składać w kancelarii Szpitala na V piętrze lub korespondencyjnie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok.


05.06.2019 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny zatrudni

Statystyka medycznego w Dziale Statystyki Medycznej

Zadania:

- Kodowanie i sprawozdawanie świadczeń zdrowotnych,

- kontrolowanie poprawności danych o świadczeniach wprowadzonych do systemu informatycznego,

- informowanie komórek organizacyjnych o zasadach sprawozdawania świadczeń zdrowotnych,

- prowadzenie korespondencji w zakresie zadań Działu Statystyki Medycznej.

Wymagania:

- Wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane wykształcenie w zakresie zdrowia publicznego,

- dobra organizacja pracy własnej,

- umiejętność pracy w grupie,

- dobra znajomość obsługi komputera,  w tym pakietu Office,

- umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,

- samodzielność,

- kreatywność i dyspozycyjność.

 Preferowane osoby:

- posiadające umiejętność kodowania rozpoznań chorób wg klasyfikacji ICD10 oraz procedur wg klasyfikacji ICD9,

- posiadające umiejętność kodowania i sprawozdawania świadczeń zdrowotnych,

-znające zasady weryfikacji uprawnień do uzyskiwania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,

- znające zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.

 Oferty pracy należy składać w kancelarii Szpitala na V piętrze lub korespondencyjnie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok.

 


15.04.2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zatrudni:

Kierownika Działu Informatyki

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. - Nadzór i administracja systemami teleinformatycznymi oraz siecią komputerową Szpitala;
 2. - Nadzór nad bieżącą konserwacją i modernizacją sprzętu teleinformatycznego;
 3. - Nadzór nad całokształtem spraw związanych z zakupem i właściwym wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej;
 4. - Nadzór nad utrzymaniem w ruchu eksploatacyjnym sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego;
 5. - Nadzór nad instalacją i konfiguracją sprzętu i oprogramowania;
 6. - Nadzór nad zabezpieczeniem dostępu do danych podlegających ochronie.

Wymagania:

- Wykształcenie związane z branżą informatyczną;

 1. - Doświadczenia na podobnym stanowisku;
 2. - Znajomość zagadnień sieciowych;
 3. - Znajomość systemów zabezpieczeń;
 4. - Znajomość oprogramowania do pracy grupowej;
 5. - Znajomość zagadnień konfiguracji serwerów poczty elektronicznej;
 6. - Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 7. - Umiejętność zarządzania zespołem i motywowanie go do pracy;
 8. - Obowiązkowość, poczucie odpowiedzialności oraz zdolności organizacyjne.

 

Oferty pracy należy składać w kancelarii Szpitala na V piętrze lub korespondencyjnie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok.


05.03.2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zatrudni do pracy w Poradni Chirurgii Plastycznej

lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii plastycznej

lekarza w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej

Oferty pracy należy składać w kancelarii Szpitala na V piętrze lub korespondencyjnie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok.

 

01.03.2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zatrudni w Samodzielnej Pracowni Badań Czynnościowych i Rehabilitacji:

fizjoterapeutę

Główne zadania na stanowisku pracy:

- rehabilitacja pulmonologiczna;

- rehabilitacja przyłożkowa;

- wykonywanie aerozoloterapii;

- wykonywanie badań czynnościowych płucl

- wykonywanie badań polisomnograficznych.

Oferty pracy należy składać osobiście w sekretariacie USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 lub korespondencyjnie na adres: ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok 

 

11.02.2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zatrudni w Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii

lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych

lekarzy specjalistow w dziedzinie chorób zakaźnych

lekarzy w trakcie specjalizacji z chorob wewnętrznych lub chorób zakaźnych

Oferty pracy należy składać osobiście w sekretariacie USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 lub korespondencyjnie na adres: ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok  


05.02.2019

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zatrudni

w Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej

techników analityki medycznej

Oferty pracy należy składać w kancelarii Szpitala na V piętrze lub korespondencyjnie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok.


01.02.2019 rok

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zatrudni:
  referenta w Zespole Realizacji Umów do pracy na pełnym etacie.
 
Główne zadania na stanowisku pracy:
  - kontrola dokumentacji medycznej
  - prowadzenie korespondencji  z Narodowym Funduszem Zdrowia
  - obsługa systemów informatycznych
  Oferty pracy należy składać w kancelarii Szpitala na V piętrze lub
  korespondencyjnie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok.


24.01.2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zatrudni:

ratowników medycznych

do pracy na pełnym etacie lub w niepełnym wymiarze czasu pracy

 Oferty pracy należy składać w kancelarii Szpitala na V piętrze lub korespondencyjnie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok.


17.12.2018

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zatrudni:

pielęgniarki i ratowników medycznych

Szczegóły dotyczące zatrudnienia  - tutaj

 


 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny zatrudni

Palacza

Szczegóły dotyczące zatrudnienia - do pobrania

Oferty pracy należy składać osobiście w sekretariacie USK w Białymsotku ul. Żurawia 14 lub korespondencyjnie na adres: ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok  


01.02.2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny zatrudni

Statystyka medycznego w Dziale Statystyki Medycznej

Zadania:

- Kodowanie i sprawozdawanie świadczeń zdrowotnych,

- kontrolowanie poprawności danych o świadczeniach wprowadzonych do systemu informatycznego,

- nadzorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących w komórkach organizacyjnych,

- informowanie komórek organizacyjnych o zasadach sprawozdawania świadczeń zdrowotnych,

- prowadzenie korespondencji w zakresie zadań Działu Statystyki Medycznej.

Wymagania:

- Wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane wykształcenie w zakresie zdrowia publicznego,

- dobra organizacja pracy własnej,

- umiejętność pracy w grupie,

- dobra znajomość obsługi komputera,  w tym pakietu Office,

- umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,

- samodzielność,

- kreatywność i dyspozycyjność.

 Preferowane osoby:

- posiadające umiejętność kodowania rozpoznań chorób wg klasyfikacji ICD10 oraz procedur wg klasyfikacji ICD9,

- posiadające umiejętność kodowania i sprawozdawania świadczeń zdrowotnych,

-znające zasady weryfikacji uprawnień do uzyskiwania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,

- znające zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.

 Oferty pracy należy składać w kancelarii Szpitala na V piętrze lub korespondencyjnie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok.

05.10.2018

Uniwersytecki Szpital Kliniczny zatrudni:

Diagnostę laboratoryjnego

Wymagania:

- aktualne prawo wykonywania zawodu

- mile widziane doświadczenie w ocenie rozmazów krwi

- umiejętność pracy w zespole

- Dobra  organizacja pracy

- zaangażowanie w wykonywane obowiązki m.in. pełnienie dyżurów

Oferujemy

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (lub umowy zlecenie – w zależności od preferencji)

- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, studia podyplomowe, specjalizacje, szkolenia)

- możliwość zapoznania się i stosowania najnowszych technologii z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

- styczność z szerokim spectrum przypadków medycznych

- wynagrodzenie adekwatne do poziomu kompetencji i doświadczenia  zawodowego.

Oferty pracy należy składać osobiście w kancelarii szpitala (V piętro, skrzydło C od ul. Waszyngtona) lub korespondencyjnie adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

24.09.2018

Uniwersytecki Szpital Kliniczny za trudni

Elektryka z uprawnieniami SEP typu E, D do 15 kV

Oczekujemy kandydatów posiadających:

 • - uprawnienia SEP typu E, D do 15 kV
 • - umiejętność czytania schematów elektrycznych,
 • - dyspozycyjnych - gotowych do pracy w systemie 2-zmianowym,
 • - umiejących pracować w zespole.

Oferty pracy należy składać osobiście w kancelarii szpitala (V piętro, skrzydło C od ul. Waszyngtona) lub korespondencyjnie adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

 

13.09.2018

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14 - I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ zatrudni na pełen etat:

Lekarzy ze specjalizacją z chorób wewnętrznych i chęcią dalszego kształcenia się w kierunku nefrologii.

Ewentualne zapytania i oferty należy kierować do Sekretariatu Pełnomocnika Dyrektora przy ul. Żurawiej 14

31.08.2018

1. Poszukujemy lekarzy ze specjaliizacją z chorób wewnętrznych (chorób płuc), ewentualnie rezydentów po drugim roku szkolenia specjalizacyjnego do pełnienia dyżurów medycznych w I Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Chemioterapii. 

2. Zatrudnimy lekarzy (specjalistów chorób wewnętrznych lub płuc do pracy w I I Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Chemioterapii USK (etat szpitalny, możliwość etatu akademickiego). Poszukujemy lekarzy chcących się specjaliizować się w chorobach wewnętrznych. chorobach płuc( jesteśmy jedynym w woj. podlaskim akredytowanym ośrodkiem do prowadzenia specjalizacji w chorobach płuc). W związku z rozbudową I Kliniki Chorób Płuc (urządzenie pracowni bronchoskopowej na poziomie europejskim, zaburzeń oddychania w czasie snu, pododdziału wentylacji nieinwazyjnej, wymiana sprzętu medycznego na nowy, nowy budynek pulmonologii w trakcie realziacji) oferujemy możliwość wszechtronnego rozwoju i szkoleń.  

Ewentualne zapytania i oferty należy kierować do Sekretariatu Pełnomocnika dyrektora przy ul. Żurawiej 14.

24.07.2018

Uniwersytecki Szpital Kliniczny zatrudni:

logistyka

do pracy w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Preferowane wykształcenie kierunkowe z logistyki.

Oferty pracy należy składać osobiście w kancelarii szpitala (V piętro, skrzydło C od ul. Waszyngtona) lub korespondencyjnie adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

10.07.2018

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zatrudni

Elektryka - więcej

Specjalistę ds. rozwoju - więcej

Informatyka - więcej

Oferty pracy należy składać osobiście w kancelarii szpitala (V piętro, skrzydło C od ul. Waszyngtona) lub korespondencyjnie adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

26.04.2018

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14 zatrudni:

Specjalistę ds. epidemiologii i zakażeń szpitalnych do Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Wymagania:

- specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii;

- średnie medyczne lub wyższe wykształcenie w dziedzinie pielęgniarstwa;

- 3-letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki lub zawodzie położnej wykonywanym w szpitalu.

Ewentualne zapytania i oferty należy kierować do Sekretariatu Pełnomocnika Dyrektora przy ul. Żurawiej 14,

nformacje pod nr. tel. 85 7409 401

12.03.2018

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zatrudni:

Kierownika zespołu realizacji umów

Zakres zadań m.in.:

- kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej,

- kontrola prawidłowości kodowania udzielanych świadczeń oraz wykonanych procedur medycznych

- nadzór i uczestnictwo w kontrolach NFZ i innych jednostek

Wymagania:

- znajomość przepisów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej

Oferty pracy należy składać osobiście w kancelarii szpitala (V piętro, skrzydło C od ul. Waszyngtona) lub korespondencyjnie adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

 


12.03.2018 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. Skłodowskiej zatrudni 

magazyniera 
Wymagamy:

 • Dobrej umiejętności organizacji pracy własnej
 • Umiejętności pracy w grupie
 • Skrupulatności, dokładności i odpowiedzialności w działaniu
 • Szybkiego przyswajania wiedzy (niezbędne do zapamiętania asortymentu)
 • Dobrej znajomości obsługi komputera
 • Wykształcenia średniego
 • Niekaralności

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za:

 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie przychodzących towarów zgodnie z obowiązującym  przepisami w zakresie gospodarki magazynowej USK
 • Układanie przychodzącego towaru na półkach
 • Kompletowanie i wydawanie –rozchodowywanie  towarów z magazynu na poszczególne jednostki USK
 • Utrzymywanie porządku na magazynie z zachowaniem zasad BHP

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia (zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę)
 • Stałe godziny pracy (praca jednozmianowa w godz.7:35- 15:05)
 • Dostęp do zaplecza socjalnego (święta, wczasy pod gruszą, paczki dla dzieci itp.)

Oferty pracy należy składać osobiście w kancelarii szpitala (V piętro, skrzydło C od ul. Waszyngtona) lub korespondencyjnie adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok


13.02.2018

Uniwersytecki Szpital Kliniczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A zatrudni

rejestratorkę medyczną, sekretarkę medyczną, statystyka medycznego.

Oferty pracy należy składać osobiście w kancelarii szpitala (V piętro, skrzydło C od ul. Waszyngtona) lub korespondencyjnie adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

13.02.2018

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym zatrudni specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Ewentualne zapytania i oferty należy kierować do sekretariatu Kliniki Anestezjologii przy ul. M. Skłodowskiej –Curie 24A, tel. /85/831 83 02.

02.02.2018

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A zatrudni

pielęgniarki do pracy w klinikach, na bloku operacyjnym ( pielęgniarki operacyjne i anestezjologiczne) oraz do tworzącego się w USK zakładu POZ-u na pełny etat lub na niższy wymiar czasu pracy. 

Wymagania oraz szczegóły zatrudnienia - do pobrania


01.02.2018

I Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Chemioterapii Płuc oraz III Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Żurawia zatrudni: 

- lekarzy z II stopniem specjalizacji w zakresie chorób płuc lub chorób wewnętrznych w celu pełnienia dyżurów medycznych;

- lekarzy rezydentów po drugim roku specjalziacji w zakresie chorób płuc lub chorób wewnętrznych w celu pełnienia dyżurów medycznych.

Ewentualne zapytania i oferty należy kierować do Sekretariatu Pełnomocnika dyrektora przy ul. Żurawiej 14.


10.11.2017

Zakład Radiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym zatrudni lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej. Do obowiązków nowozatrudnionych należeć będzie: badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, tarczycy, ślinianek, piersi oraz opisywanie badań radiologii konencjonalnej. Ewentualne zapytania i ofery można składać do Zakładu Radiologii USK, Białystok, ul. Skłodowskiej-Curie 24 A, tel.  (85) 831 82 18 

18.09.2017

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii z Poddoddziałami: Obserwacyjnym, Zakażonych HIV i Chorych na AIDS Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ul. Żurawia 14 zatrudni lekarzy:

- specjalistów w zakresie chorób zakaźnych i chorób wewnętrznych w celu pełnienia dyżurów medycznych, 

- lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób zakaźnych i chorób wewnętrznych w celu pełnienia dyżurów medycznych. 

Ewentualne zapytania i oferty należy kierować do Sekretariatu Pełnomocnika Dyrektora przy ul. Żurawiej 14

14.08.2017

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym zatrudni specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Ewentualne zapytania i oferty należy kierować do sekretariatu Kliniki Anestezjologii przy ul. M. Skłodowskiej –Curie 24A, tel. /85/831 83 02.26.07.2017

II Klinika Nefrologii z Oddziałem Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem  Dializoterapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A  zatrudni:

- specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii,

- lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych, nefrologii,

- lekarzy zainteresowanych podjęciem specjalizacji z chorób wewnętrznych, nefrologii.

Ewentualne zapytania i oferty należy kierować do sekretariatu  II Kliniki Nefrologii przy ul. M. Skłodowskiej –Curie 24A, tel. 85- 831 78 72.

2017-07-05

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii z Poddoddziałami: Obserwacyjnym, Zakażonych HIV i Chorych na AIDS Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ul. Żurawia 14 zatrudni:

- specjalistów w zakresie toksykologii klinicznej,

- lekarzy specjalizujących się w toksykologii klinicznej;

- lekarzy zainteresowanych podjęciem specjalizacji z toksykologii klinicznej.

Ewentualne zapytania i oferty należy kierować do Sekretariatu Pełnomocnika Dyrektora przy ul. Żurawiej 14


2017-06-08

Uniwersytecki Szpital Kliniczny zatrudni radcę prawnego oraz mgr prawa. Preferowane doświadczenie w pracy związenej z ochroną zdrowia.Oferty pracy należy składać osobiście w kancelarii szpitala (V piętro, skrzydło C od ul. Waszyngtona) lub korespondencyjnie adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

2017-05-08

Uniwersytecki Szpital Kliniczny zatrudni lekarza do pracy w roli kontrolera medycznego.

Oferty pracy należy składać osobiscie w kancelarii szpitala (V piętro, skrzydło C od ul. Waszyngtona) lub korespondencyjnien adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

2017-04-10

Uniwersytecki Szpital Kliniczny - Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji zatrudni:

Lekarzy do pracy w klinice

Wymagania:

1. lekarz po stażu podyplomowy, bez specjalizacji. Gwarantujemy możliwośc specjalizacji w trybie pozarezydenckim w zakresie chorób zakaźnych lub chorób wewnętrznych

2. lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych

3. lekarz ze specjalizacją z chorób zakaźnych lub wewnętrznych

Lekarzy do pełnienia dyżurów

Wymagania:

1. Lekarz ze specjalizacją z chorób zakaźnych lub w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych

2. Lekarz ze specjalizacją z chorób wewnetrznych lub w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

3. Lekarz ze specjalizacją z anestezjologii lub w trakcie specjalizacji z anestezjologii

2017-04-06

Uniwersytecki Szpital Kliniczmy zatrudni Psychologa lub Psychoterapeutę posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie kliniczne w zakresie opieki perinatalnej lub hospicyjnej.

Oferty pracy należy składać w kancelarii szpitala (V piętro, skrzydło C od ul. Waszyngtona)

2017-01-30

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

zatrudni

pielęgniarki

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie medyczne lub licencjat z pielęgniarstwa;

- specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (wymagane na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej na bloku na operacyjnym oraz na oddziałach intensywnej terapii);

- preferowane doświadczenie w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego (na stanowisku pielęgniarki operacyjnej);

- prawo wykonywania zawodu

Dokumenty można składać:

- osobiście (główny budynek szpitala, V p. pok 74 - z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa)

- korespondencyjnie (nalezy przesłać na adres: USK, ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok)2017-01-30

Uniwersytecki Szpital Kliniczny - Klinika Endokronologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

zatrudni

psychologa klinicznego w wymiarze 0,25 etatu


2017-01-20

Konkurs na stanowsko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku - więcej


2016-04-04

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14 - Poradnia Dermatologiczna

zatrudni

lekarzy ze specjalnością w dziedzinie dermatologia i wenerologia

Oferty pracy należy składać w budynku administracji szpitala ul. Żurawia - pok. 17 (sekretariat)Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku