Niezbędne dokumenty

Categories

Niezbędne dokumenty


Przyjęcie do szpitala


Planowe

 

Skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także lekarzy specjalistów, którzy mają umowę z NFZ lub prowadzą prywatną praktykę lekarską

Dowód osobisty (nr Pesel)

Dokumentacje z poprzednich pobytów w szpitalu

Informacje o przyjmowanych lekach


Nagłe


W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu nie jest wymagane skierowanie na leczenie

Osoba przyjęta na leczenie w trybie nagłym powinna przedstawić dowód uprawniający do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia w czasie pobytu w szpitalu (jeśli przebywa w szpitalu nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia). A jeśli przedstawienie w/w dowodu nie jest możliwe należy go przedstawić najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia udzielania świadczeń (wypisu ze szpitala).


Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!


Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku