Inne jednostki

Categories

Komora Hiperbaryczna

Kierownik Ośrodka Terapii Hiperbarycznej:

dr n. med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz

Adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A

15-276 Białystok

tel. (85) 831 8781, (85) 831 8782

 

dr n.med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, - kierownik OTH

lek. med. Maciej Badoński,

lek. med. Krzysztof Bauer,

lek. med. Michał Szczepański,

dr n. med. Agnieszka Szymańska,

lek. med. Ignacy Dobrzycki,

mgr Urszula Jakubowska, pielęgniarka, zastępca kierownika OTH,

mgr Izabela Maleszewska, pielęgniarka

lic. Ewa Czarnak, pielęgniarka

mgr Emilia Karbowska, pielęgniarka

lic. Andrzej Czerniawski, pielęgniarz

mgr Marta Zawadzka, pielęgniarka

mgr Marlena Kossakowska, pielęgniarka

lic. Krzysztof Dąbrowski, operator komory hiperbarycznej,

mgr Michał Lipiec, operator komory hiperbarycznej,

mgr Mateusz Orzepowski, operator komory hiperbarycznej,

mgr Przemysław Ryćko, operator komory hiperbarycznej,

lic. Małgorzata Oksztulska, statystyk medyczny


INFORMACJA DLA LEKARZY KIERUJĄCYCH DO OŚRODKA TERAPII HIPERBARYCZNEJ

Leczenie tlenem hiperbarycznym polega na oddychaniu 100% tlenem w warunkach zwiększonego ciśnienia. Leczenie odbywa się komorze hiperbarycznej, w której ciśnienie jest 2,5 krotnie większe niż atmosferyczne. Standardowa terapia polega na codziennym 1,5 -godzinnym pobycie pacjenta w komorze hiperbarycznej (średnio 30 zabiegów – zależnie od wskazań medycznych), w czasie którego chory oddycha poprzez specjalną maskę dostarczającą 100% tlenu. Stosowanie 100% tlenu pod zwiększonym ciśnieniem prowadzi do kilkunastokrotnego zwiększenia utlenowania tkanek w porównaniu z oddychaniem w warunkach normalnego ciśnienia atmosferycznego (transport tlenu przez hemoglobinę oraz rozpuszczonego w osoczu krwi). Efektem tego jest stymulacja gojenia i naprawa tkanek.

Zastosowanie tlenu hiperbarycznego powoduje:

wzrost aktywności p-bakteryjnej leukocytów,

obniżenia zdolności neutrofili do adhezji na ścianach naczyń, a tym samym do ograniczenia uszkodzeń śródbłonka,

wazokonstrykcję naczyń w obszarach o prawidłowym stężeniu tlenu bez zmian w krążeniu w obszarach o upośledzonym przepływie,

przywrócenie wzrostu fibroblastów i produkcji kolagenu,

stymulacja produkcji dysmutazy nadtlenkowej,

 magazynowanie ATP w błonach komórkowych – wpływ na redukcję obrzęków w tkankach,

ograniczenie niektórych postaci odpowiedzi immunologicznej,

pobudzenie aktywności osteoklastów,

proliferacja włośniczek,

obniżenie elastyczności soczewek w oku,

zahamowanie produkcji surfaktantu w płucach,

zablokowanie peroksydacji lipidów przy zatruciu CO i jego przyspieszone usuwanie z Hb 

-    

Terapia hiperbaryczna nie zastępuje leczenia podstawowego (farmakoterapia) czy chirurgicznego opracowania rany, wspomaga terapię określonych schorzeń stanowiąc część kompleksowego leczenia. W warunkach wysokiego ciśnienia i wysokich stężeń parcjalnych tlen staje się lekiem wywierając wiele istotnych zjawisk w organizmie chorego, z czego najistotniejszym jest wpływ na jego metabolizm. Połączenie chirurgicznego oczyszczania rany, antybiotykoterapii i hiperbarycznej terapii tlenowej stanowi zespół czynności usprawniających gojenie.


ZASADY LECZENIA TLENEM HIPERBARYCZNYM

1)      Terapia hiperbaryczna odbywa się codziennie (z wyłączeniem świąt)

2)      Podczas zabiegu w komorze wraz z Pacjentami przebywa personel medyczny (lekarz lub pielęgniarka)

3)      Chorzy w ciężkim stanie (np. nieprzytomni - zatruci tlenkiem węgla) mogą być podłączani do systemu monitorowania, respiratora i pomp infuzyjnych.

4)      Przez cały czas zabiegu w komorze wraz z Pacjentami znajduje się personel, który wyjaśnia wątpliwości i natychmiast rozwiązuje ewentualne problemy. W naszej komorze Pacjenci poddawani są terapii wspólnie z innymi chorymi co pozwala na uzyskanie atmosfery relaksu i odprężenia.

WSKAZANIA DO LECZENIA TLENEM HIPERBARYCZNYM

Lista wskazań do terapii HBO popartych dowodami w piśmiennictwie została ustalona przez Europejskie Towarzystwo Medycyny Hiperbarycznej (European Underwater and Baromedic Society, www.eubs.org) oraz Towarzystwo Medycyny Podwodnej i Hiperbarycznej (Undersea and Hyperbaric Medicine Society, www.uhms.org).

1. Trudno gojące się rany (m.in. w przebiegu cukrzycy)

2. Niedokrwienne ubytki skóry oraz przeszczepy skórne

3. Zapalenie kości oporne na leczenie

4. Popromienne uszkodzenie kości i tkanek miękkich

5. Zatrucie tlenkiem węgla

6. Oparzenia

7. Zatorowość powietrzna lub gazowa

8. Choroba dekompresyjna

9. Zgorzel gazowa 

10. Inne agresywne zakażenia zgorzel Fourniera oraz martwicze zapalenie powięzi i inne wywołane mieszaną florą bakteryjną.

11. Obrażenia ciała ze znacznym obrzękiem tkanek

12. Nagła głuchota

13. Ostra pokrwotoczna niedokrwistość

 

Trwają badania kliniczne nad zastosowaniem HBO w takich schorzeniach jak: udary mózgowe, dziecięce porażenia mózgowe, obrzęk siatkówki gałki ocznej, stwardnienie rozsiane, zawały serca oraz migreny.

 

Bezwzględne przeciwwskazania do terapii w komorze hiperbarycznej:

1. Nieodbarczona odma opłucnowa ,
2. Leczenie przy użyciu Adriamycyny, Disulfiramu, Cis-platyny, Sulfamylonu.

 

Niektóre schorzenia mogą być przeciwwskazaniem względnym:

1. Zakażenia górnych dróg odechowych,
2. Ciąża,
3. Padaczka,
4. Rozedma płuc,
5. Stany gorączkowe,
6. Przebyte operacje ucha i klatki piersiowej,
7. Rozsiana choroba nowotworowa,

 ZASADY KWALIFIKACJI

1. Skierowanie, które powinno zawierać w szczególności:

- pieczątkę lub nadruk z nazwą, adresem, telefonem świadczeniodawcy oraz numerem umowy zawartej z Funduszem,

- datę wystawienia skierowania,

- PESEL oraz imię i nazwisko ubezpieczonego,
- rozpoznanie i kod jednostki chorobowej według ICD-10 zgodny z wymogami NFZ,
- cel skierowania (rodzaj porady lub przekazanie do leczenia albo rodzaj procedury),
- podpis i pieczątkę lekarza z czytelnym numerem prawa wykonywania zawodu,
- załączone lub opisane wykonane dotychczas badania lub dotychczasowe postępowanie,
- przy zapaleniu kości - scyntygrafia, TK, MR,

- zakażenie – posiewy

-nagła głuchota - audiogram, powtórzony po 5-ciu i 10-ciu ekspozycjach HBO

2. Rtg klatki piersiowej - ważne 1 rok.

3. Aktualne EKG - ważne 2 tygodnie.

4. Karty informacyjne z dotychczasowego leczenia.

5. Ewentualne dodatkowe badania po konsultacji z lekarzem ośrodka.


 

Stosowanie 100% tlenu pod zwiększonym ciśnieniem prowadzi do kilkunastokrotnego zwiększenia utlenowania tkanek w porównaniu z oddychaniem w warunkach normalnego ciśnienia atmosferycznego (transport tlenu przez hemoglobinę oraz rozpuszczonego

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku