ISO 9001

Categories

ISO 9001


Norma ISO 9001w USK

 

"Jakość to sposób myślenia, który powoduje,
że stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań."
(Edwards Deming)

 


Po raz pierwszy Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 w 2007 roku: w zakresie diagnostyki, leczenia i pielęgnacji oraz promocji zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji w Klinikach Kardiologii, Kardiochirurgii i Kardiologii Inwazyjnej. W roku 2009 zakres certyfikatu ISO 9001 został rozszerzony o obszar diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej w Zakładach: Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Diagnostyki Biochemicznej, Diagnostyki Hematologicznej oraz Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej. W 2010 roku system został wprowadzony i certyfikowany w Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej. W roku 2010 obszary objęte systemem zarządzania jakością przeszły pomyślnie audyt recertyfikacyjny, który potwierdził zgodność funkcjonujących standardów zarządzania z normą ISO 9001.Co system ISO 9001 oznacza dla pacjenta?

 

Badania przeprowadzone w Europie potwierdzają, że poziom usług medycznych świadczonych w placówkach posiadających ISO 9001 jest znacznie wyższy od tych udzielanych w placówkach bez wdrożonego systemu ISO 9001. Naszym priorytetem, jako Szpitala, jest świadczenie wysokospecjalistycznych usług medycznych, ustawiczne podnoszenie ich jakości oraz zapewnienie chorym profesjonalnej, kompleksowej i ciągłej opieki medycznej na jak najwyższym poziomie. Stale badamy satysfakcję pacjentów z leczenia w naszej placówce oraz dostosowujemy się do ich potrzeb i oczekiwań, przestrzegamy praw pacjentów i poszanowania ich godności osobistej oraz starannie prowadzimy dokumentację medyczną. Systematycznie badamy również satysfakcję pracowników.

Pracownicy naszej placówki na bieżąco analizują różne wskaźniki, jak np.: w zakresie monitorowania zakażeń szpitalnych, czasu oczekiwania na przyjęcie do szpitala czy dokumentacji medycznej. Takie działania pozwoliły na uporządkowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności każdego pracownika, a także podwyższenie poziomu dbałości o satysfakcję pacjenta. System ISO 9001 daje korzyści związane z możliwością kontroli nad infrastrukturą techniczną szpitala, a tym samym usprawnia wewnętrzne funkcjonowanie szpitala, co wpływa na wzrost jego skuteczności oraz efektywność działania.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością w szpitalu pozwoliło nam na zwiększenie działań w interesie zdrowia i życia ludzkiego, wzmocnienie pozycji szpitala na tle innych placówek systemu ochrony zdrowia na Podlasiu oraz poprawę warunków i organizacji pracy pracowników.

  

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku kolejny audyt recertyfikacyjny został przeprowadzony w listopadzie 2013r., a więc kilka miesięcy po przyłączeniu do USK Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Żurawiej i Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Warszawskiej.

W krótkim okresie czasu Szpital dokonał integracji systemu SZJ w lokalizacjach przy ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Żurawiej.

Audyt recertyfikacyjny potwierdził, że system SZJ jest wdrożony i zarządzany w obydwu szpitalach zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

Certyfikat ISO w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej oraz diagnostyki obrazowej, rehabilitacji i profilaktyki prozdrowotnej jest potwierdzeniem dobrego funkcjonowania Szpitala, wysokich kwalifikacji personelu oraz skutecznego i efektywnego zarządzania.   

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku