Informacje o szpitalu

Categories

Informacje o szpitalu




Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 


to jeden z największych szpitali klinicznych w Polsce, a jednocześnie jest to najnowocześniejsza publiczna placówka służby zdrowia w województwie podlaskim. Wykonuje się tu szeroki wachlarz unikatowych procedur w ramach kontraktu z podlaskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz umowy z Ministerstwem Zdrowia. Są tu hospitalizowane przypadki z medycznego punktu widzenia najtrudniejsze, wymagające wysokospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprzętu.

Naszą rolą, – jako szpitala uniwersyteckiego – jest również kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej, a także działalność naukowa i badawcza, która ma na celu rozwój medycyny oraz poprawę jakości leczenia.

Szpital mieści się w trzech miejscach. Przy ul. Skłodowskiej jest 26 klinik z 836 łóżkami, gdzie rocznie leczonych jest ponad 36 tys. pacjentów. W ramach szpitala funkcjonuje także 30 Poradni Specjalistycznych. Poradnie są ściśle powiązane z klinikami i prowadzą w warunkach ambulatoryjnych specjalistyczną działalność diagnostyczno-leczniczą. Rocznie jest tam udzielanych około 150 tys. porad specjalistycznych.

Przy ul. Żurawiej znajduje się pięć klinik i cztery oddziały z 320 łóżkami, działa tam też 20 poradni. Z kolei w placówce przy ul. Warszawskiej są dwa oddziały z 72 łóżkami oraz sześć poradni. 

W szpitalu zatrudnionych jest w sumie ponad 2,5 tys. pracowników. Spośród 760 pracujących w szpitalu lekarzy, 60 ma tytuł profesora, 32 doktora habilitowanego, kilkuset tytuł doktora nauk medycznych. Pacjentami opiekuje się 900 pielęgniarek i prawie 150 położnych.

O jakości świadczonych przez nas usług i poziomu leczenia świadczy to, że chorzy wyrażają chęć leczenia bez względu na czas oczekiwania.



 

Co nas wyróżnia?

Spośród 31 klinik działających w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym siedem to tzw. kliniki monopolistyczne - jedyne w regionie podlaskim. Są to:

- Klinika Kardiochirurgii;

- Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej;

- Klinika Neurochirurgii;

- Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantologii;

- Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej;

- Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji;

- Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii.

Wykonuje się tu wysokospecjalistyczne zabiegi m.in.: zamykanie tętniaków i naczyniaków w mózgu, leczenie trombolityczne, angioplastykę, udrażnianie tętnic szyjnych, a także zamykanie ubytków w przegrodach serca. USK jest jedynym w północno-wschodniej Polsce ośrodkiem przeprowadzającym zabiegi przeszczepiania nerek oraz posiadającym Pracownię Elektrofizjologii i Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca. Z kolei Klinika Kardiologii Inwazyjnej, jako pierwsza w województwie zaczęła wykonywać całodobowo koronarografie, koronaroplastyki, udrażnianie tętnic szyjnych i zamykanie ubytków w przegrodach między jamowych serca. Jest również jedynym w Europie wschodniej certyfikowanym ośrodkiem posiadającym uprawnienia do szkolenia lekarzy z zakresu rotablacji.

Do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej przyjeżdżają pacjenci z całej Polski. Jest bowiem jedną z najnowocześniejszych publicznych placówek w kraju, zajmujących się leczenie niepłodności i problemami endokrynologii ginekologicznej. Klinika ta jest ośrodkiem, w którym przyszło na świat pierwsze w Polsce dziecko dzięki metodzie zapłodnienia pozaustrojowego. Klinika była również realizatorem ministerialnego programu „Leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2013-2016”.

Od 2006 roku w szpitalu działa najnowocześniejszy w województwie Szpitalny Oddział Ratunkowy, na który rocznie trafia ponad 80 tys. pacjentów. 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest jednym z 14 szpitali w Polsce i jedynym w regionie, w którym działa Centrum Urazów Wielonarządowych.

 


 

Przebudowa i modernizacja

W 2008 roku dzięki staraniom władz uczelni i dyrekcji szpitala rozpoczęła się przebudowa i modernizacja szpitala finansowana z budżetu państwa. Około 70 proc. Zakonczenie prac planowane jest na 2017 rok.

 


Przewidywany koszt inwestycji to ponad 500 mln zł. Po rozbudowie szpital przy ul. Skłodowskiej będzie miał 56 tys. metrów kw. powierzchni (obecnie ma ok. 25 tys. metrów kw.) i 170 tys. metrów sześć. kubatury.

Powstanie ośrodek kliniczny, dydaktyczny i naukowy na światowym poziomie.

Copyright © 2012 - 2018 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku