Cennik badań

Categories

Cennik badań

Cennik badań diagnostycznych, procedur i zabiegów medycznych

świadczonych przez USK w Białymstoku

- obowiązuje pacjentów, których pobyt i leczenie nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Klinika Neurologii - do pobrania
Klinika Kardiologii z Oddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej - do pobrania
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
Klinika Kardiologii Inwazyjnej
Klinika Urologii - do pobrania
Klinika Okulistyki - do pobrania
Klinika Ginekologii z Blokiem Operacyjnym - do pobrania
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
Klinika Rehabilitacji - do pobrania
Klinika Reumatologii - Laboratorium 

cz. 1 do pobrania

cz. 2 do porania

Klinika Otolaryngologii
Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych - do pobrania
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Pododdziałem Intensywnej Terapii
i Punktem Podawania Cytostatyków
Poradnie Specjalistyczne
Poradnia Medycyny Pracy
Laboratoryjne Zakłady  Diagnostyczne

Zakład Radiologii

angiografia - do pobrania

badania RTG - do pobrania

USG DEXA - do pobrania
Zakład Medycyny Nuklearnej - do pobrania 
Centralna Sterylizacja

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku