Inne jednostki

Categories

Apteka szpitalnaKierownik Apteki:


mgr farm. Beata Malesza

specjalista farmacji szpitalnejAdres:  

ul. Waszyngtona 15a

Białystok 15-276


Telefon: (85) 831 8392

Faks: (85) 831 8844

e-mail: apteka12@cksr.ac.bialystok.pl

 

Pracownia Cytostatyków tel. 85 831 8086

Specyfiki tel. 85 831 8293
Receptura  
tel. 85 831 8416
Księgowość tel. 85 831 8474


W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym od początku jego istnienia tzn. od 15.12.1962 roku działa nowoczesna apteka szpitalna. Pracownicy apteki czuwają nad prawidłowością i ciągłością dostaw oraz dystrybucją leków na oddziały, a także zapewnieniem pacjentom bezpiecznej farmakoterapii.

Nasza apteka szpitalna jest największą tego typu placówką na Podlasiu. Na potrzeby naszych klinik codziennie wydajemy ok.1000 sztuk różnego rodzaju płynów infuzyjnych (m.in. kroplówek), ok. 200 rodzajów preparatów leczniczych w postaci tabletek, ok.300 rodzajów medykamentów w iniekcjach.


W aptece szpitalnej zatrudnionych jest 22 pracowników: w tym czterech z tytułami magistrów farmacji, 12 techników farmacji, księgowa oraz pięć pomocy laboratoryjnych.Głównym zadaniem naszej apteki jest


zaopatrywanie oddziałów, zakładów i poradni w leki i wyroby medyczne

sporządzanie leków recepturowych

sporządzanie worków żywieniowych, płynów infuzyjnych i leków ocznych

przygotowywanie leków cytostatycznych w dawkach dziennych
prowadzenie komputerowej ewidencji produktów leczniczych i wyrobów medycznych
udział w racjonalizacji farmakoterapii
udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych
monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii
udział w badaniach klinicznych
monitorowanie na bieżąco wszystkich wstrzymanych i wycofanych produktów leczniczych


  Jakość


Od 2010 roku apteka szpitalna zgodnie z zapisem Prawa Farmaceutycznego sporządza leki cytotoksyczne w dawkach dziennych dla pacjentów. Aby sprostać temu zadaniu, w 2010 roku powstała Pracownia Leku Cytotoksycznego. Wyposażona jest w aparaturę na najwyższym światowym poziomie. Produkcja leków zorganizowana została zgodnie z wymogami polskiego prawa, najnowszych standardów PTF, oraz z uwzględnieniem zasad GMP. Pracownia Leku. Cytotoksycznego wykorzystuje komputerowy system zarządzający przygotowaniem cytostatyków (Cato), a sama produkcja odbywa się przy użyciu metody grawimetrycznej. Takie rozwiązanie zapewnia maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Pacjenta, jak i personelu. Miesięcznie przygotowujemy ok. 200 preparatów zapewniając możliwość leczenia pacjentów również w święta i dni wolne od pracy.


Bezpieczeństwo


Pracownicy apteki czuwają nad prawidłowością i ciągłością dostaw oraz dystrybucją leków na oddziały. Wszystkie leki znajdujące się w aptece szpitalnej są przechowywane zgodnie z wymogami nakładanymi przez producentów leków oraz Prawo Farmaceutyczne. Pracownicy apteki kontrolują na bieżąco wszystkie wstrzymania i wycofania produktów leczniczych. Ponadto biorą czynny udział w usprawnianiu i racjonalizacji gospodarki lekiem w szpitalu opracowując receptariusz szpitalny.Nasza apteka szpitalna posiada również pracownię żywienia pozajelitowego. Zajmuje się ona szeroko pojętym procesem wytwarzania mieszanin do żywienia pozajelitowego. Miesięcznie przygotowujemy ok. 500 worków żywieniowych zapewniając wysokie standardy leczenia w klinikach chirurgicznych, oddziałach intensywnej opieki medycznej i w klinice neonatologii.

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku